Licitació del Servei d'alimentació i monitoratge de temps de migdia

 

Dilluns 10 de juliol de 2017, a les 9:00 hores, a la Sala de Juntes de la cinquena planta del Consorci d'Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc la lectura de les puntuacions del sobre B (criteris amb judici de valor) i l’obertura del sobre C (criteris automàtics) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’escola Ramon Llull

 

 

Dijous 29 de juny de 2017, a les 10:00 hores, a l’Espai de Formació de la planta baixa del Consorci d'Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, 6, tindrà lloc l’obertura pública dels sobres B (criteris amb judici de valor) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola Ramon Llull

 

  EMPRESES
1 DIVERJOC
2 COCO SERVEI DE CATERING L'EINA COOPERATIVA
3 RC MENJARS COL·LECTIUS
4 BARCILLEURE SL
5 FUTUR JUST EI, SL 
6 COMEDORES BIOSCA , S.A
7 AUSALAN RCN SL
8 ENDEMAR SL
9 FROCA SL
10 PAIDEIA SL SERVEIS DE MENJADOR
11 EUREST CATALUNYA SL

S’ha obert el termini de presentació d’ofertes per a la licitació del servei de menjador de l’escola Ramon Llull. El termini és obert des del dia 7 de juny de 2017 i fins a les 14:00 hores del dia 21 de juny de 2017. Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’escola de 9 h. a 12 h. 

Visita a l’escola: divendres 16 de Juny de 10 h. a 14 h.