Aquests són els nostres principis i actituds de referència.

Som un projecte viu i obert  que des de l’any 1930 està  en continua evolució i en aquest sentit ens considerem l’Escola del Barri. Som una escola pública  i laica on tothom té cabuda. Pretenem ser una escola activa, una escola, que des de la perspectiva inclusiva treballa  perquè l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. Un aprenentatge competencial,  motivador i significatiu que respecta la personalitat de cada alumne i les seves possibilitats i capacitats, partint dels seus coneixements previs. Una escola que treballa per promoure una tasca educativa que desenvolupi de forma integral la personalitat de l’alumne. Una escola equitativa, allà on es dóna a cada alumne el que necessita partint dels seus coneixements i els seus interessos. Una escola que des de la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre patrimoni destaca per ser respectuosa I donar una bona acollida als nouvinguts. Treballem per una escola que fomenta la coeducació, sense discriminar a ningú per qüestions de sexe, religioses, ètiques, polítiques, socials o per causa física o psíquica. Que dóna importància a la comunicació amb les famílies i la seva participació i s’esforça per afavorir la feina conjunta de tota la comunitat educativa per tal d’establir ponts de diàleg entre família-escola, amb l’objectiu d’unificar criteris d’actuació .Una escola que aposta per l’ús de les noves tecnologies implicant a tota la comunitat i que gracies a les noves tecnologies fomenta la sensibilitat de tota la comunitat educativa envers els temes ecoambientals. Una escola que vol una educació integral de les persones i que té present l’educació emocional com a mitja de resolució de conflictes tant personals,com col·lectius des del treball en valors democràtics, de solidaritat i tolerància, que facilitin la convivència . Una escola que sap que sense la col·laboració, la implicació, la cohesió  i el treball en equip res de tot això seria possible.