SOS ÀFRICA

"Un projecte humanitari i solidari".
Fundada l'any 1992, SOS ÀFRICA és una organització de solidaritat independent, és a dir, no governamental i no confessional, al servei d'un projecte de progrés humà en l'àmbit cultural, social, econòmic i polític per contribuir a l'adveniment d'una Àfrica més justa i solidària.

Des del curs 2010-2011la nostra escola col·labora amb SOS ÀFRICA i porta a terme una campanya de recollida de sabates usades amb objectius clarament humanitaris i solidaris.