HORT ESCOLAR

Aquest curs passat 2011-2012 hem iniciat aquest projecte com a una eina que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, ja que afegeix una dimensió pràctica dels aprenentatges. Al mateix temps ajuda a reforçar matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques, i d’altres com les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials.