EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA

Educació per a la mobilitat segura és una de les accions més importants en matèria de prevenció que la Guàrdia Urbana porta a terme a les escoles de la ciutat.

El programa "La Guàrdia Urbana a les escoles" ofereix tot un seguit de propostes didàctiques, per treballar continguts més actitudinals que conceptuals relacionats amb la mobilitat i el civisme