BREATHE

Durant el periode 2011-2013 l’escola està participant en un projecte europeu de gran interès: el projecte BREATHE del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

L’objectiu de BREATHE és descobrir els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el neurodesenvolupament, és a dir establir la relació entre els contaminants de l’aire i la manca d’atenció en l’alumnat. L’estudi consisteix tant en mesurar la contaminació a l’escola com en la realització d’una sèrie de proves psicomètriques als alumnes i uns qüestionaris a pares i professors.