EL PADRI LECTOR

Duran el curs 2009-2010 vam iniciar una activitat nova entre els alumnes de primer i sisè de Primària, l’Apadrinament lector.
És un projecte acollit amb il·lusió i entusiasme per tots els seus integrants, alumnes de primer i sisè, tutors respectius i bibliotecària.
L’activitat consisteix a fer que els alumnes de sisè facin de padrins de lectura als nens i nenes de primer, als quals anomenem fillols.
 
Aquesta activitat està pensada per fomentar l’hàbit i l’aprenentatge de la lectura, millorar el procés lector, donant responsabilitat a ambdues parts, establint un compromís seriós de col·laboració i d’ajuda, tot creant uns bons lligams afectius.

És una activitat molt satisfactòria tant pels padrins com pels fillols. Els padrins tenen una gran responsabilitat en el seguiment de la lectura del seu fillol, el qual ha d’esforçar-se per ser un bon lector i saber gaudir-ne.