PROJECTE JUNTS .Educació per al desenvolupament.

"Junts" és un projecte d'intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i diferents parts del món. Les escoles de diferents indrets del món comparteixen cada any elements de la seva cultura. El primer any intercanvien contes, el segon cançons populars i el tercer encara es decidirà en funció de l'intercanvi.El projecte pretén apropar dos móns llunyans, però cada vegada més propers a les nostres aules, a partir de la seva cultura popular.Aquest treball es pot realitzar gràcies al treball de diferents ONGs. Fruit d'aquest treball cooperatiu cada curs s'editarà un llibre amb els contes o les cançons il·lustrades i un CD on es podran sentir les diferents versions realitzades en les diferents  llengües.

http://junts-bcn-chengdu.blogspot.com.es/