POEMES QUE ENS APROPEN

Intercanvi de coneixements a través de la poesia Projecte d’intercanvi de coneixements entre alumnes de cicle superior de Primària i del’ESO dels centres educatius i les persones que integren el teixit comercial, cultural isocial dels barris de Sagrada Família i Fort Pienc.
L’objectiu del projecte és afavorir la comunicació intercultural entre l'alumnat dels centres educatius i el teixit veïnal, contribuint a crear vincles entre la població i enfortir el comerç de proximitat.

 El grups classe que hi participin seleccionaran poemes de poetes reconeguts (en català, castellà o anglès, segons a quina assignatura ho treballin), visitaran les botigues, serveis i associacions del seu barri i proposaran un intercanvi de poemes amb la idea de conèixer poemes i poetes de les diferents cultures que conviuen al barri. D'aquesta manera, diversificaran el seu coneixement de literatura integrant autors i autores de la literatura universal, s’aproparan a la poesia en diverses llengües i al coneixement de les  diferents cultures que conviuen al seu barri.

 Un cop fet l’intercanvi, des de l’aula de plàstica es confecciona un panell, pòster o similar amb els dos poemes que serà exposat al comerç, centre de dia, ludoteca, centre de salut, etc. que hi vulgui participar i es fotografiaran els panells un cop penjats amb els alumnes i veïns protagonistes de cada intercanvi. Posteriorment es farà una mostra de fotografies dels diferents intercanvis que reculli els resultats, els nous aprenentatges, el treball a l’aula i tot el procés d'intercanvi. Aquesta mostra s’exposaria a la Fira de Sant Jordi al Passeig de Sant Joan a l’abril de 2014 i a ser possible a la biblioteca local. Es proposa també una lectura pública en les diverses llengües dels poemes aconseguits, convidant a llegir-los a varies persones implicades en el projecte i d’orígens culturals diversos.

 Es documentarà amb enquestes i imatges enregistrades en vídeo i fotografies tot el procés i s’avaluarà per tal d’ampliar-lo a altres barris de la ciutat i fins i tot a altres ciutats durant altres cursos.

Cloenda del projecte “Poemes que ens apropen 2014”