ÈXIT 1

L'amic@gran m'ajuda a estudiar La columna vertebral del programa Èxit1, amb una trajectòria de més de dotze anys, és el reforç escolar durant el curs que vincula les escoles de primària amb els seus instituts de referència. S’adreça a alumnat de 5è i 6è i 1r i 2n d’ESO amb l’objectiu d’ajudar-los a adquirir hàbits d’estudi i autonomia en el procés d’aprenentatge en el pas de l’etapa educativa.

 

Des que van reinstaurar-se les proves extraordinàries de setembre es va iniciar una nova modalitat del programa Èxit1: la Repesca d’estiu, que ofereix reforç intensiu els matins de les tres primeres setmanes de juliol per a tots aquells alumnes de l’ESO que han de recuperar assignatures. Aquesta iniciativa es fa coordinadament amb l’ajuntament de Barcelona i implica altres àrees municipals que complementen l’oferta amb activitat esportiva, assessorament a les famílies i promoció de les biblioteques. Finalment, des del curs 2013-2014, i vinculat al Pla educatiu del districte de Ciutat Vella, s’ha iniciat una experiència pilot per tal d’ajudar als alumnes de 3r i 4t de l’ESO a acabar el curs amb èxit. Es tracta d’una acció focalitzada al 3r trimestre i molt orientada als resultats finals. En les tres modalitats es dóna una relació de confiança i col·laboració estreta entre els tres agents implicats que és la clau de l’èxit: alumnat, professorat i amics@grans treballen amb l’objectiu comú de millorar els aprenentatges: · l’alumne treballa a partir de les tasques que li posa el seu mestre, i sap que aquest està en Contacte amb l’amic@gran per a donar-li pautes, i alhora l’alumne estableix un vincle amb l’amic@gran, al qual veu com un model de referència proper, que li permet comunicar dubtes, expressar inquietuds i resoldre dificultats d’una manera propera. · l’amic@gran és un jove o una jove estudiant, sovint exalumne del mateix institut, que ha seguit un itinerari d’èxit i coneix les estratègies que li cal a l’alumnat per a assolir els aprenentatges. La relació estreta amb el professorat li dóna els element per a poder liderar el grup i conèixer les necessitats dels nens i nenes. · el professorat que té alumnes a l’Èxit 1 es compromet a fer tres sessions d’intercanvi i seguiment per a orientar la feina i avançar tots en coherència. Alhora estableix canals de comunicació directa amb l’amic@gran per tal de passar-se la informació de forma àgil i fer més efectiu el reforç.