PROJECTE JOVES SOLIDARIS A L'ESCOLA (FUNDACIÓ PERE TARRÉS)

L'objectiu  d'aquest projecte és que els alumnes, siguin més solidaris i cooperatius i s'impliquin en projectes que puguin ajudar als altres.
Per assolir-ho aprendran a dissenyar un projecte de cooperació, i posar-ho en pràctica. Per aquesta raó es fa necessari cercar projectes propers, d'escola, de barri, de ciutat que els augmentin el seu grau de sensibilització cap al valor de la cooperació i la solidaritat