LES SORTIDES I LES COLÓNIES ESCOLARS

 La nostra escola igual que molts altres centres educatius actualment continuem fent estades i sortides que complementen l'activitat educativa de l'aula i fan de suport al currículum i, malgrat que no siguin accions reconegudes com a obligatòries, la comunitat educativa està d'acord en el bagatge que aporten tant a la convivència, al coneixement de valors, normes i rutines com al desenvolupament de continguts curriculars.

El fet d'estar junts mestres, alumnes i monitors durant un període d'un, de dos o tres dies, fora del centre, en un entorn singular i diferent a l'habitual ajuda a desenvolupar treballs i accions que aporten valors de convivència, civisme, tolerància, i un procés maduratiu important per al creixement de tot ésser humà.