PATIS OBERTS

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic per a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar.

LES SORTIDES I LES COLÓNIES ESCOLARS

 La nostra escola igual que molts altres centres educatius actualment continuem fent estades i sortides que complementen l'activitat educativa de l'aula i fan de suport al currículum i, malgrat que no siguin accions reconegudes com a obligatòries, la comunitat educativa està d'acord en el bagatge que aporten tant a la convivència, al coneixement de valors, normes i rutines com al desenvolupament de continguts curriculars.