quan tot es nou

L’infant, quan arriba a l’escola, ha de passar per un període d’adaptació en el qual cal ajudar-lo per tal que el canvi en què es veu immers li sigui el més fàcil possible.

Els primers dies, per a una millor coneixença i adaptació cada aula de P3 es divideix en 2 grups. Durant aquests primers dies l'alumnat de P3 només bé al matí durant una hora i mitjà. Un grup de 09:30 a 11:00 i l'altre grup de 11:30 a 13:00. Durant aquests dies els nens i nenes de P3 faran activitats per tal d'anar coneixent-se entre ells i elles, així com per conèixer els adults que els acompanyen: professorat  i monitoratge de menjador.

És lògic que, durant els primers dies, es manifesti plorant i reclami la presència del pare o de la mare; per tant, els demanem que, quan els deixin a l’aula a l’hora d’entrada, el comiat sigui breu, com a molt 30 minuts,  i els recordin que tornaran més tard, al migdia o a la tarda. Cal que se sentin segurs en el nou entorn i amb les tutores, i la seva actitud favorable serà de gran ajuda per al seu fill o filla.

En aquest procés d’adaptació, cal que hi hagi un intercanvi d’informació entre la família i les tutores.