quan tot es nou

L’infant, quan arriba a l’escola, ha de passar per un període d’adaptació en el qual cal ajudar-lo per tal que el canvi en què es veu immers li sigui el més fàcil possible. És lògic que, durant els primers dies, es manifesti plorant i reclami la presència del pare o de la mare; per tant, els demanem que, quan els deixin a l’aula a l’hora d’entrada, el comiat sigui breu i els recordin que tornaran més tard, al migdia o a la tarda. Cal que se sentin segurs en el nou entorn i amb les tutores, i la seva actitud favorable serà de gran ajuda per al seu fill o filla.

En aquest procés d’adaptació, cal que hi hagi un intercanvi d’informació entre la família i les tutores.