Salut i Higiene

·         S’ha de cuidar la imatge i la higiene personal. Especialment, en època d’epidèmies de polls, s’ha d’extremar el control per part de les famílies i no dur l’alumne a l’escola fins que el problema estigui resolt.

·         És important que els nens/es hagin esmorzat abans de venir a l’escola, que vinguin nets i amb roba adequada.

·         Han de procurar que els nens/es dormin les hores suficients per la seva edat.

·         El tutor o tutora del seu fill/a ha d’estar assabentat dels problemes o qüestions que puguin afectar al seu desenvolupament i salut. Els nens que tenen alguna intolerància o al·lèrgia ho han de comunicar al tutor.

·         En cas que el vostre fill/a tingui febre, es imprescindible que passin 24 hores sense febre per tornar a l’escola.

·         En el cas de malalties contagioses: conjuntivitis, diarrea, cucs, varicel·la, infecció a la boca, erupcions, bronquitis, dificultats respiratòries...no podran assistir a l’escola fins que no portin el justificant mèdic conforme l’infant estigui recuperat i/o no contagiï. 

·         Es recomana que els medicaments es donin a casa. Si s’han d’administrar a l’escola, han de portar un informe del metge amb la dosificació prescrita i una autorització dels pares.

 

·         Si algun nen necessita adaptar la dieta esporàdicament, els pares, han de comunicar-ho per nota escrita a consergeria a primera hora del matí.