Molt important

  • El tutor o tutora del seu fill/a ha d’estar assabentat dels problemes o qüestions que puguin afectar al seu desenvolupamenti salut.

  • Es recomana que els medicaments es donin a casa. Si s’han d’administrar a l’escola, han de portar un informe del metge amb la
    dosificació prescrita i una autorització dels pares.