i reunions amb les families

  • Amb les noves famílies de P3 hi ha una primera entrevista a finals de juny.
  • El primer contacte dels tutors i tutores amb les famílies en general s’estableix mitjançant reunions a principis de curs , a finals de setembre.per recordar aspectes concrets de funcionament.
  • Qualsevol tipus de qüestió o suggeriment que pugui sortir durant el curs, s’ha de tractar en primer lloc amb la tutora corresponent.
  •  Les reunions dels tutors/es o l'equip directiu amb cada família en particular es fan sempre previ acord i les vegades que siguin necessàries.