Material escolar i activitats complementàries

 

APORTACIÓ ANUAL GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

 

(1) El preu global inclou la suma de totes les despeses anuals que han de fer les famílies per a les activitats en horari lectiu incloses en la Programació General Anual (socialització de llibres, sortides, socialització de material.).

 Per acord del Consell Escolar, el pagament del material escolar, les activitats complementàries es fa mitjançant quotes que s’abonen per domiciliació bancària al llarg del curs.

 2n cicle d’educació infantil                                                                                                                              

 

global (1)

colònies

P3

€108.00

€36.00 x 3

€0.00

P4

€108.00

€36.00 x 3

€0.00

P5

€108.00

€36.00 x 3

€100.00

 

  Educació primària

 

 

 

global (1)

colònies

1r

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

€90 de llibres (projecte mà en mà)

€0.00

2n

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

 

€90 de llibres (projecte mà en mà)

€150.00

3r

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

 

€90 de llibres (projecte mà en mà)

€0.00

4t

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

 

€90 de llibres (projecte mà en mà)

€80.00

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

 

€90 de llibres (projecte mà en mà)

         €0.00

€234.00

€36.00 x 4 = €144 de material fungible

 

€90 de llibres (projecte mà en mà)

€150.00