Material escolar i activitats complementàries

  • Els recordem que per acord del Consell Escolar, el pagament del material escolar i les activitats complementàries (visites a museus, i altres activitats relacionades amb el currículum) es fa mitjançant quotes que s’abonen per domiciliació bancària al llarg del curs.