Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

 

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2017-2018

 • Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.
 • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2016.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
 • Tot aquell alumnat adjudicatari d’un ajut del fons d’emergència socialte dret a l'ajut de menjador.

  Què ha de fer:

     - Només cal que signi el formulari que li lliuraran al carrer Aragó, 344 quan vagi a recollir la targeta verda solidària.

     - Signant el formulari es compromet a acceptar les condicions i obligacions establertes en la convocatòria.

Documents de suport

 

S'atorguen els ajuts individuals de menjador del curs 2017-2018

S'ha publicat la Resolució per la qual es modifica la Resolució de 9 de juny de 2017 i s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2018.

El termini per presentar el recurs de reposició a la llista definitiva és el dia 8 de gener de 2018.

Formulari de recurs de reposició, PDF

 

Normativa

DOGC Núm. 7387 – 09.06.2017 RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).

RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 9 de juny de 2017 i s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2017 (ref. BDNS 349934).

 

Preguntes freqüents