Un aprenentatge important

 

 

"La puntualitat és el valor de la trobada amb l'altre i es relaciona estretament amb el respecte."
Ser puntual és donar valor al temps i a les ocupacions de l'altre. Viure tenint present els altres i no tan sols en funció del nostre ritme i de les nostres ocupacions, significa tenir en compte també el temps de l'altre.

Quan les persones ens sentim ateses amb puntualitat, experimentem que som valorats pels altres i captem un interès real de qui ens atén, cap a la situació personal que estem vivint. 

En la vida diària relacionar-se amb puntualitat és tenir present que els compromisos, temps i ocupacions de l'altre també són importants i cal que siguin respectats.

Ser puntual és tenir capacitat de resposta en el moment que l'altre ens necessita.

Ens cal ser puntuals en expressar els nostres sentiments i afectes, en oferir-nos per ajudar i servir, en agrair i valorar allò que apreciem. Deixar-ho per a més tard és arriscat, potser ja sigui tan tard que no sigui possible i haurem perdut grans ocasions per a la nostra vida.

 

La puntualitat és un hàbit:

 • Especialment s’ha de cuidar la puntualitat a les entrades i les sortides de l’escola.
 • L’assistència a classe, a més d’un dret, és una obligació dels alumnes que ha de ser controlada pels seus responsables (família i escola).
 • Les faltes d’assistència i els retards han de ser justificats, preferentment per escrit, a través de notes.
 • Des de consergeria es faran omplir unes graelles a les famílies que arribin amb retard a primera hora del matí i última hora de la tarda, per
  tal de controlar l’absentisme.
 • Tant les faltes i retards habituals com els no justificats seran comunicats a les famílies per la seva correcció.
 • Excepte els acompanyants d’alumnes de P3, no es permet als pares i mares que pugin a les classes a acompanyar al seu fill/a a l’hora de
  l’entrada ni a parlar amb el professorat. Les comunicacions als mestres es faran a través de notes o del personal de consergeria.
 • Es demana la màxima puntualitat a les famílies a l’hora de recollir els seus fills i filles.
 • Els tutors/res esperaran, com a molt, 15 minuts de cortesia, de 16:30 a 16:45 a les sortides de la tarda.
 • Es recomana a les famílies que si els és possible arribar a l'hora facin us del servei de guarderia que ofereix l'AFA
 • Es demana a les famílies que davant de la possibilitat d'arribar tard a recollir el seu fill-a es posin en contacte amb l'escola.